Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Mobile Chassis on a Modular Principle
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol. 816
Autoři:

Konečný Zdeněk

Široký Petr

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

KONEČNÝ, Z., ŠIROKÝ, P., KRYS, V., KOT, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt