Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Special Wheels for Overcoming Stairs
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol. 811
Autoři:

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2015
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Mostýn, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt