Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics
Autoři:

Dolejší Pavel

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2015
DOI: 10.1109/SAMI.2015.7061897
Databáze:

Článek je indexován ve  Web of Science  - www.webofknowledge.com

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Dolejší, P., Krys, V., Mostýn, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt