Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Gloger Michal

Novák Petr

Krys Václav

Rok vydání: 2014
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.163
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Gloger, M., Novák, P., Krys, V. CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot. In Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp. 163-169. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt