Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014)
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2014
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. In Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014). 2014. pp. 261-265. ISBN 975-5-906555-74-8.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt