Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials. Volume 656
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2014
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.656.164
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics. In Applied Mechanics and Materials. Volume 656. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 164-170 . ISBN 978-303835274-7.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt