Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Virgala I.

Dovica M.

Kelemen M.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2014
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.611.121
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Virgala, I., Dovica, M., Kelemen, M., Bobovský, Z. Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 611, s. 121-129, ISSN 1660-9336.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt