Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Robototechnika i techničeskaja kibernetika
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2014
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt