Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Communications
Autoři:

Kumičáková Darina

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2014
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

KUMIČÁKOVÁ, D., KONEČNÝ, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt