Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Autonomní systémy a mechanismy ostrovních nebo záložních center v oblasti energetiky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Moravskoslezský energetický klastr, o.s.
Autoři:

Kopec Petr

Studénka Marek

Rok vydání: 2013
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kopec, P., Studénka, M. Autonomní systémy a mechanismy ostrovních nebo záložních center v oblasti energetiky. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 1, ISSN 1805-7845.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt