Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Kot Tomáš

Krys Václav

Rok vydání: 2013
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.332.154
Databáze:

Článek je indexován ve  Web of Science  - www.webofknowledge.com

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Kot, T., Krys, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt