Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2013
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kárník, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt