Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: ABB Robot Studio - návody
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Šablatura Jiří

Lipina Jan

Rok vydání: 2011
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

ŠABLATURA, J., LIPINA, J. ABB Robot Studio - návody. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 89 s. ISBN 978-80-248-2734-6.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt