Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Smrček J.

Kárník Ladislav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2011
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

SMRČEK, J., KÁRNÍK, L., BOBOVSKÝ, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt