Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Journal of Materials Science
Autoři:

Kocich R.

Fiala J.

Szurman I.

Mihola Milan

Rok vydání: 2011
DOI: 10.1007/s10853-011-5768-1
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Kocich, R., Fiala, J., Szurman, I., Mihola, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt