Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Kreativita a inovační myšlení v konstruování
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2007
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt