Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název práce: Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Mihola Milan

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt