Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název práce: Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Kot Tomáš

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt