Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: The HERCULES Mobile Robot Manipulator
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mihola Milan

Rok vydání: 2010
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt