Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Mobilní roboty pro městské prostředí
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: STROJÁRSTVO
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt