Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Studénka Marek

Rok vydání: 2010
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kárník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt