Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: The functional prototype of belt mobile robot
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2010
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kárník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt