Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Průmyslové roboty a manipulátory
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt