Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Řízení projektu
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2010
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt