Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název zprávy: Systém detekce provozních podmínek
Druh publikace: Výzkumná zpráva
Specifikace zprávy: roční zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla, etapa 3
Autoři:

Skařupa Jiří

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Novák, P., Mostýn, V. Systém detekce provozních podmínek : roční zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla, etapa 3. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 23 s.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt