Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Remote Control of Electric Wheelchair
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Remote Control of Electric Wheelchair. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt