Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: The detecting system of the operating conditions of the car
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Babjak Ján

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

NOVÁK, P., MOSTÝN, V., SKAŘUPA, J., BABJAK, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt