Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Nové technologie pro kogenerační jednotky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Mechanical Engineering Journal
Autoři:

Macháčková A.

Kocich R.

Klečková Z.

Mihola Milan

Rok vydání: 2009
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Macháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z., Mihola, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt