Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Jandačka P

Hlaváč L

Uhlář R

Burkovič Jan

Rok vydání: 2009
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

JANDAČKA, P., HLAVÁČ, L., UHLÁŘ, R., BURKOVIČ, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt