Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Náhrady horních končetin v oblasti servisní robotiky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Náhrady horních končetin v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 11. ISSN 1335-2938.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt