Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Monitorování pod vodou servisními roboty
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Kárník, L. Monitorování pod vodou servisními roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 6, s. 82-83. ISSN 1335-2938.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt