Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Stankovič J

Vala David

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

KÁRNÍK, L., STANKOVIČ, J., VALA, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt