Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Výroba, provoz a zkoušení PR
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Babjak Ján

Rok vydání: 2009
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Babjak, J. Výroba, provoz a zkoušení PR. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-248-2127-6.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt