Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Smrček J.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Smrček, J., Kárník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt