Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Navrhování robotizovaných montážních linek
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Navrhování robotizovaných montážních linek. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 163 s. ISBN 978-80-24-1869-6.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt