Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název práce: Navrhování uzlů servisních robotů
Druh publikace: Habilitační práce
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2009
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt