Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název práce: Senzorický subsystém robotu
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Tvarůžka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 139 s.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt