Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název práce: Aplikace neuronových sítí v technologických procesech
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Dudek R.

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Dudek, R. Aplikace neuronových sítí v technologických procesech : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 84 s.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt