Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

KRYS, V., KOT, T., BABJAK, J., MOSTÝN, V. Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt