Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Testing and calibration of IR proximity sensors
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Testing and calibration of IR proximity sensors. Acta Mechanica Slovaca. 2008, ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt