Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Design and realization of a two axis orientation mechanism for a camera
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Babjak Ján

Tomáš J.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Babjak, J., Tomáš, J., Mostýn, V. Design and realization of a two axis orientation mechanism for a camera. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt