Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Rozvoj katedry robototechniky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Informátor
Autoři:

Skařupa Jiří

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Kárník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt