Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automa
Autoři:

Novák Petr

Noskievič P.

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Noskievič, P. Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze. Automa. 2000, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-9592.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt