Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Near proximity sensor for mobile robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Near proximity sensor for mobile robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 159-164, ISBN 80-7099-631-5.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt