Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 531-534. ISBN 80-7099-524-6.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt