Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Model of walking robot with artificial muscles from SMA material
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Model of walking robot with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 20.1-20.3. ISBN 80-7078-799-6.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt