Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Robotizace v nestrojírenských oborech
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 66 s. ISBN 80-7078-739-2.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt