Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 10, s. 335-337. ISSN 0447-6441.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt