Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: CAD III – pevnostní analýzy
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Konečný Zdeněk

Krys Václav

Rok vydání: 2007
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt