Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Possibility use of mobile robots in manufacturing
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Výrobné Inžinierstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Possibility use of mobile robots in manufacturing. Výrobné Inžinierstvo. 2002, roč. 1, č. 2-3, pp. 26-28. ISSN 1335-7972-XX.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt